Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

1637 40c1 420
12czerwca
Od wczoraj znowu śnieg mi zasypuje wszystkie marzenia, papiery i miasto, skręcone sznurkiem nerwów. Następuje zima na wszystko.
— Tomasz Różycki
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viaflesz flesz
12czerwca
No one really understands how much compliments actually mean to me, like I sometimes brush them off with a joke and a quick “thank you,” but really, I remember compliments forever, so if you’ve ever complimented me or done something nice for me, thank you so much.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
12czerwca
5872 1342 420
Reposted fromincentive incentive viakapitandziwny kapitandziwny
12czerwca
12czerwca

Gdybym zapomniał
o Tobie - nie tęsknij.
Przecież nic
nas nie łączyło.

Kilka spotkań przy kawie.
Czerwone wino,
dopijane na koniec
romantycznych kolacji.

Wtedy zawsze byliśmy
tacy uśmiechnięci.
Jakby szczęśliwi.

Gorące prysznice
w nieco przyciasnej kabinie
sprawiały nam tyle
przyjemności,
a zaparowane lustro
nie widziało,
jak dobrze nam razem.
Było ślepe...
tak samo, jak my.

Przecież
nigdy nie czułem,
byśmy kochali się sercem,
chociaż ciałem
kochaliśmy się co noc.

Przecież
nawet już
nie pamiętam
Twojego imienia.

— Mateusz Szulc, 'Niepamięć'
12czerwca
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
Najlepsi ludzie to Ci, którzy wkraczają w Twoje życie i sprawiają, że widzisz słońce tam, gdzie wcześniej były chmury. Ludzie, którzy wierzą w Ciebie tak bardzo, że sam zaczynasz w siebie wierzyć. Ludzie, którzy kochają Cię za to, że po prostu jesteś sobą.
12czerwca
9599 e79f 420
Reposted frombluuu bluuu viakomplikacja komplikacja
12czerwca
7981 df1b 420
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
2014 bfb9 420
Aleksandra Wądołowska
3914 1482 420

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna vialottibluebell lottibluebell
12czerwca
2014 bfb9 420
Aleksandra Wądołowska
12czerwca
2944 ecd8 420
Reposted fromnexxt nexxt vialottibluebell lottibluebell
9928 7ba4 420
Reposted frombrumous brumous vialottibluebell lottibluebell
12czerwca
12czerwca
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough vialottibluebell lottibluebell
Bóg jej wybaczył czyny sercowe i lody podał jej malinowe
— Agnieszka Osiecka, “Oczy tej małej” (”Białe zeszyty”)
Reposted fromobnoxious obnoxious vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl