Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

20:50
8985 861c 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagabrynia gabrynia
12czerwca
20:50
7824 c875 420
Reposted fromhagis hagis viagabrynia gabrynia
12czerwca
20:37
12czerwca
20:37
12czerwca
19:03
2915 1969 420
To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia.
12czerwca
19:03
Jeszcze troszkę, tylko troszeczkę. Wiem, że to męczące, wiem, że myślisz, że nie dasz rady, ale dasz. Jesteś przecież silna.
I wiem, że tak wiele rzeczy na raz stoi na przeszkodzie, ale pomyśl, jaka będziesz szczęśliwa, jak już wszystko się uda.
Jeszcze tylko odrobinkę, kilka dni. Zacznie się nowy etap, ciekawszy, chociaż wymagający. Będziesz musiała postarać się trochę bardziej, ale pomyśl, ile z tego będzie satysfakcji.
Zmieniasz się, wiesz? Na co dzień tego nie dostrzegasz, ale teraz jest ten moment, w którym powinnaś się zastanowić. Tak dobrze sobie radzisz, coraz częściej patrzysz w lustro i się uśmiechasz, i podoba Ci się ta osoba, którą się stajesz. Cieszy Cię to, to widać w sposobie, w jaki się poruszasz, jak dobrze czujesz się ze swoim ciałem, jak zaczęłaś chodzić z uniesioną głową, zamiast ze strachu wbijać wzrok w chodnik.  Powoli te wszystkie siniaki z przeszłości znikają, rany się goją, a Ty jesteś silniejsza, tam w środku. Pewniejsza siebie. Uśmiechnięta, mimo tego bólu, który ostatnio towarzyszy Ci częściej, niż chcesz się komukolwiek przyznać. Ale wiesz o tym, że ból fizyczny to nic, można się do niego przyzwyczaić.
Wiem, że moja opinia się dla Ciebie nie liczy, ale jestem z Ciebie dumna.
— Z pamiętnika Cztery Wieki Później. List do samej siebie.
18:59

trustissued:

i just wanna move out n live w the love of my life and make them breakfast every morning and we can dance around in our shitty little apartment to our favourite songs and kiss and fall more and more in love every day

12czerwca
18:59
9145 fc28 420
Reposted fromintrigante intrigante viaupinthesky upinthesky
12czerwca
18:59
8676 99df 420
Reposted frombanitka banitka
12czerwca
18:59

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
12czerwca
18:59
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromrudewredne rudewredne viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
18:59
4369 b476 420
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
18:58
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
12czerwca
18:58
Ktoś znów wczoraj mówił mi:
Trzeba przecież kochać coś, by żyć..
Reposted fromlavendowy lavendowy viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
18:58
2336 1e1c 420
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
18:58
Żaden mężczyzna, którego znałam, nie bał się tak pięknie jak on.
— Janusz Leon Wiśniewski
12czerwca
18:57
0188 9abc 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
18:57
Ucz się tak, jakby życie od tego zależało. Bo tak właśnie jest.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
12czerwca
18:57
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości. Od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
12czerwca
18:57
8750 5e4b 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl