Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

12czerwca
2316 348c 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
12czerwca
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss vianicdostracenia nicdostracenia
12czerwca
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss vianicdostracenia nicdostracenia
12czerwca
6294 9547 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamakle makle
12czerwca
2016 a9de 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasurrealistyczna surrealistyczna
12czerwca
2016 a9de 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasurrealistyczna surrealistyczna
12czerwca
“Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty.”
8613 0665 420
Reposted fromerial erial viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca
12czerwca
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainto-black into-black
12czerwca
1416 c55d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca
9883 e422 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapodprzykrywka podprzykrywka

March 10 2019

12czerwca
12czerwca

Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając


Żeby wszystkie kule na świecie 
trafiły we mnie, 
toby już nie mogły trafić w nikogo.

I żebym umarła tyle razy, 
ile jest ludzi na świecie, 
żeby oni nie musieli już umierać, 
nawet Niemcy.

I żeby ludzie wcale nie wiedzieli, 
że ja umarłam za nich, 
żeby nie było im smutno.

Anna Świrszczyńska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaostatni ostatni
12czerwca
1872 3ff4 420
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
12czerwca
1872 3ff4 420
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
12czerwca
1696 8509 420
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
12czerwca
1702 a830 420
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
12czerwca
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot, rozpoczął zajęcia od pytania:
- Czy ktoś chce ten dwudziestodolarowy banknot?
Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał:
- Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to? - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk.
- Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
Reposted fromCamilla Camilla viaupinthesky upinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl