Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

12czerwca
15:23
9285 e174 420
Reposted frommyrla myrla viaupinthesky upinthesky
12czerwca
15:22
12czerwca
15:22
9020 091e 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viamalajnaina malajnaina
12czerwca
15:22
12czerwca
10:42
5859 3a4e 420
Reposted fromrol rol viamalajnaina malajnaina
12czerwca
10:42
Lubię myśleć, że może myślisz o mnie
12czerwca
10:41
12czerwca
10:41
9160 b55b 420
Reposted fromkurna kurna viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
10:40
2361 b8c7 420
Reposted frompulperybka pulperybka viakapitandziwny kapitandziwny
12czerwca
10:40
Reposted fromszopkowa szopkowa viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
10:40
Przyjaźń - według mojej definicji - zasadza się na dwóch rzeczach. (...) Szacunku i zaufaniu. Oba czynniki są niezbędne. I muszą działać w obie strony. Można do kogoś żywić głęboki szacunek, ale bez zaufania przyjaźń się rozpada.
— "Mężczyźni którzy nienawidzą kobiet"
Reposted fromKazeKashi KazeKashi viagdziejestola gdziejestola
10:39
12czerwca
10:39
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Dziś"
12czerwca
10:38

May 26 2017

19:25
2867 ddb8 420

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viahope24 hope24
12czerwca
19:25
19:17
12czerwca
19:14
5733 2588 420
12czerwca
19:14
2835 e283 420
19:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl