Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

12czerwca
Miłość jest wtedy, kiedy patrzysz na Niego i myślisz: "mam wszystko".
Reposted fromodmienna odmienna viablackheartgirl blackheartgirl
12czerwca
6395 f4bc 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
12czerwca
6395 f4bc 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
12czerwca
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
12czerwca
0382 e19d 420
Reposted fromPoranny Poranny viajoannem joannem
12czerwca
0382 e19d 420
Reposted fromPoranny Poranny viajoannem joannem
12czerwca
6339 809f 420
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viajoannem joannem
12czerwca
6339 809f 420
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viajoannem joannem
12czerwca
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajoannem joannem
12czerwca
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajoannem joannem
12czerwca
We don't see things as they are, we see them as we are.
— Anaïs Nin
12czerwca
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viajoannem joannem
12czerwca
9926 d7c0 420
Reposted fromabsurdalna absurdalna viajoannem joannem
12czerwca
I'm here for you if you need me.
Reposted fromsoftboi softboi viajoannem joannem
12czerwca
I'm here for you if you need me.
Reposted fromsoftboi softboi viajoannem joannem
12czerwca
8998 5c58 420
Reposted fromsavatage savatage viajoannem joannem
12czerwca
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viajoannem joannem
12czerwca
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viajoannem joannem
12czerwca
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viajoannem joannem
12czerwca
Pamiętaj jak na Ciebie patrzę... Zastanów się czy chcesz to stracić....  
Reposted fromlovvie lovvie viajoannem joannem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl