Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

12czerwca
19:21
Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. 
— W. Szymborska
Reposted fromcoeurina coeurina viaxannabelle xannabelle
12czerwca
19:20
Zawsze bardziej boli stracić coś, co się miało, niż od początku tego nie mieć.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 23 2017

12czerwca
14:35
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
14:35
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaselsey selsey
12czerwca
14:34
5292 c954 420
Reposted fromrol rol viaselsey selsey
14:33
Sometimes you’re 23 and standing in the kitchen of your house making breakfast and brewing coffee and listening to music that for some reason is really getting to your heart. You’re just standing there thinking about going to work and picking up your dry cleaning. And also more exciting things like books you’re reading and trips you plan on taking and relationships that are springing into existence. Or fading from your memory, which is far less exciting. And suddenly you just don’t feel at home in your skin or in your house and you just want home but “Mom’s” probably wouldn’t feel like home anymore either. There used to be the comfort of a number in your phone and ears that listened everyday and arms that were never for anyone else. But just to calm you down when you started feeling trapped in a five-minute period where nostalgia is too much and thoughts of this person you are feel foreign. When you realize that you’ll never be this young again but this is the first time you’ve ever been this old. When you can’t remember how you got from sixteen to here and all the same feel like sixteen is just as much of a stranger to you now. The song is over. The coffee’s done. You’re going to breathe in and out. You’re going to be fine in about five minutes.
Sylvia Townsend Warner, The Winter of the Air.
Reposted fromerial erial viamalajnaina malajnaina
12czerwca
14:32
 I've read somewhere that "time spent with God is never wasted" and today, after 3 years of getting to know Him, all I can do is solemnly admit it and thank God for that time. I can't imagine anything better than who He is to me and what He did for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a Friend * 
Reposted fromheroes heroes viaupinthesky upinthesky
12czerwca
14:31

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim. 

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viaupinthesky upinthesky
12czerwca
14:31

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim. 

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viaupinthesky upinthesky
12czerwca
14:31
4038 7022 420
Reposted fromniewaedzi niewaedzi vianajmilej najmilej
12czerwca
14:31
Musisz odejść, wiesz? Nie ze względu na dni, które uciekają w marazmie między palcami. Nie przez wzgląd na mokre wciąż oczy czy spragnioną dotyku skórę. Nie dla szybkiego znalezienia Twojego zamiennika. Ale dla dobra serca, które zaczyna mi trawić żal i zazdrość, zmieniając w osobę, którą przestaję poznawać w lustrze.
— pensieve.soup.io
Reposted frompensieve pensieve viawiks wiks
12czerwca
14:31
Musisz odejść, wiesz? Nie ze względu na dni, które uciekają w marazmie między palcami. Nie przez wzgląd na mokre wciąż oczy czy spragnioną dotyku skórę. Nie dla szybkiego znalezienia Twojego zamiennika. Ale dla dobra serca, które zaczyna mi trawić żal i zazdrość, zmieniając w osobę, którą przestaję poznawać w lustrze.
— pensieve.soup.io
Reposted frompensieve pensieve viawiks wiks
12czerwca
14:26
8502 e524 420
Reposted fromshizuku shizuku viacelukrecja celukrecja
12czerwca
14:25
0007 005e 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacelukrecja celukrecja
12czerwca
14:25
8688 795f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viacelukrecja celukrecja
12czerwca
14:24
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacelukrecja celukrecja
12czerwca
14:23
4586 c029 420
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko viapoznajesz poznajesz
12czerwca
14:22
1898 c9ed 420
Reposted fromlaters laters viapoznajesz poznajesz
12czerwca
14:22
2260 89f1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
12czerwca
14:21
Serce to nie cholerne puzzle. Kiedy ktoś zabierze Ci jakieś elementy, zastąp je nowym. Obraz nie będzie gorszy. Ba, może być nawet o wiele lepszy.
— Lizz Murphy
Reposted frompensieve pensieve viaanorexianervosa anorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl