Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

12czerwca
Życie jest jak łąka pokryta śniegiem. Pozostaw po sobie wyraźne ślady tam, gdzie jeszcze żadnych nie ma.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianicdostracenia nicdostracenia
12czerwca
2514 86b7 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaparrtyzant parrtyzant
12czerwca
12czerwca
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
12czerwca
Mówią, że miłość jest jak ocean i może przetrwać wszystko. Ja myślę, że gdy wkradnie się brak obecności i zaniedbanie nawet ocean kropla po kropli wyschnie.
— Rafał Wicijowski
12czerwca
3225 7174 420
Reposted fromsonylein sonylein viaselsey selsey
12czerwca
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
12czerwca
Dzień dobry, proszę Pana. Nie wiem na czym stoję. Nie wiem czy trzęsą mi się kolana czy to tylko trzęsienie ziemi. Nie jestem pewna jutra, nie wiem czy zostanie Pan przy mnie. Cholera. Nawet nie wiem czy Pana mam. Chciałabym sobie Pana przywłaszczyć. Zamknąć w swoich czterech ścianach i móc nazywać je naszymi. Chciałabym mieć całodobowy, wyłączny dostęp do Pana. Skomplikowane relacje. Niedopowiedzenia. Może to tylko układ bez zobowiązań. Jeśli tak, czy mógłby Pan patrzeć w moje oczy nieco mniej zobowiązująco?
— znalezione
12czerwca
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki vialaparisienne laparisienne
12czerwca
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
12czerwca
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
12czerwca
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
12czerwca
12czerwca
7938 e14d 420
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer vialottibluebell lottibluebell

September 18 2018

12czerwca
5181 7f78 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
12czerwca
9773 5651 420
Reposted fromIamdonehere Iamdonehere vialaparisienne laparisienne
12czerwca
9773 5651 420
Reposted fromIamdonehere Iamdonehere vialaparisienne laparisienne
12czerwca
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl