Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

12czerwca
ja mam jedno marzenie, takie jedno jedyne które kwalifikuje się do zaciskania kciuków patrząc jak spadają gwiazdy, wiesz?
Reposted fromyanek yanek viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
12czerwca
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viainto-black into-black
12czerwca

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 

April 21 2018

12czerwca
3558 8f6e 420
Reposted frompiehus piehus viafrytkatosia frytkatosia
12czerwca
12czerwca
2182 a44a 420
Reposted fromperfectsense perfectsense viafrytkatosia frytkatosia
12czerwca
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaahora ahora
12czerwca

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia
12czerwca
W miłości pośpiech jest fatalnym błędem. Nie należy się śpieszyć. Trzeba pozwolić pracować wyobraźni.
— Michalina Wisłocka - "Sztuka kochania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia
12czerwca
3308 dfc0 420
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viaframbuesa frambuesa
12czerwca
1137 a48e 420
Reposted frommoai moai
12czerwca
Play fullscreen
Od początku swego istnienia człowiek zastanawiał się, jak powstał świat. Według jednego z bardziej znanych maoryskich mitów
u początku wszechrzeczy istniała jedynie para bogów: Rangi (niebo) i Papa (ziemia). Żyli oni w związku nierozerwalnym. Byli złączeni w miłosnym uścisku, co rodziło pewien dyskomfort wśród dzieci, którym dali życie. Boskie potomstwo, ściśnięte między ciałami rodziców, cierpiało z braku przestrzeni
i światła. Inicjatywę przejął Tane: próbował wypchnął ojca ku górze rękoma,
a gdy się nie udało, stanął na głowie i uczynił to stopami. W ten sposób niebo
i ziemia zostały rozdzielone, a Tane stał się opiekunem drzew i lasów. Życie mogło rozwijać się dalej, jednak za cenę smutku prarodziców. Rangi ronił łzy, które opadłszy na ciało żony, przybrały kształt mórz. Ziemia dziś jeszcze okazuje swą miłość w postaci mgieł, które powstają rano w dolinach i wznoszą się ku niebu. Być może właśnie tym mgłom Nowa Zelandia zawdzięcza oryginalną nazwę: Aotearoa, czyli „kraina długiej, białej chmury”.
Reposted fromsatyra satyra
12czerwca
7894 54a7 420
12czerwca
12czerwca
1302 d31a 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viaretro-girl retro-girl
12czerwca
1357 84b8 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
12czerwca
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromglhf glhf vialaparisienne laparisienne
12czerwca
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
12czerwca
5481 3d82 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoomins moomins
12czerwca
Reposted fromgruetze gruetze viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl