Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

12czerwca
9869 4496 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
12czerwca
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
12czerwca
5094 d249 420
Poznań
Reposted frompiehus piehus vialottibluebell lottibluebell
12czerwca
9570 c107 420
12czerwca
Wróć. Zakochamy się w sobie jeszcze raz.
12czerwca
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
12czerwca
8466 be49 420
Reposted frombanitka banitka viaanecianow anecianow
12czerwca
Nie zdawałam sobie sprawy, że strata tak bardzo boli. Że ciąży i nie pozwala normalnie żyć. Że gdy próbujesz wstać to momentalnie upadasz. Że coś ciągnie do dołu. Nie wiedziałam, że pustka może być tak przerażająca. Jak coś, czego nie ma, może tak bardzo ranić?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
12czerwca
Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
12czerwca
3556 c349 420
12czerwca
Chce mi się płakać. Męczę ten wieczór strasznie.. 
12czerwca
Jest w Tobie coś, co nie pozwala mi zapomnieć.
— wieczorne przemyślenia
12czerwca
1914 6946 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
12czerwca
0636 18f8 420
Reposted frommaliwa maliwa viapattyyy pattyyy

November 15 2019

12czerwca
3485 0e32 420
Reposted fromnazarena nazarena vialottibluebell lottibluebell
12czerwca
9656 a307 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialottibluebell lottibluebell
12czerwca
Nie można wyleczyć każdej tęsknoty, ale można nauczyć się z nią żyć.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
12czerwca
Ale parę dni temu zacząłem myśleć nad tym, czego właściwie chcę od życia, i dotarło do mnie, że kogoś kogo będę kochał.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaToshi Toshi
12czerwca

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
12czerwca
0546 9d3f 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl