Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

12czerwca
19:45
12czerwca
19:38
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
12czerwca
19:36
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaselsey selsey
12czerwca
19:35
3110 a38c 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaselsey selsey
12czerwca
19:30
19:25
4178 4b37 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
19:25
7575 5ffa 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
12czerwca
19:18
3435 1165 420
Reposted fromsiseniorita siseniorita vialaparisienne laparisienne
19:18
3374 c9e6 420
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
19:17
8718 fdc2 420
Reposted fromthewomcats thewomcats vialaparisienne laparisienne
12czerwca
19:14
19:14
8501 9bc4 420
12czerwca
19:12
1354 8755 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
19:12
Zakochałem się w niej, gdy byliśmy razem, lecz pokochałem ją jeszcze bardziej w latach, gdy dzieliły nas tysiące kilometrów.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
12czerwca
19:10
2882 9a5a 420
12czerwca
19:07
5268 764f 420
17/9/17
12czerwca
19:05
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach.
Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromsorriso sorriso viaToshi Toshi
19:05
7656 32b7 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaToshi Toshi
12czerwca
19:04
0757 5980 420
Reposted fromSapereAude SapereAude viaToshi Toshi
12czerwca
19:04
8375 589f 420
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl