Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

12czerwca
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
12czerwca
8346 ab73 420
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola

June 17 2017

12czerwca
2969 e002 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
12czerwca
6163 fc0a 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiks wiks
12czerwca
4912 6839 420
12czerwca
Panie podaj mu dłoń, to on potrzebuje wsparcia ..
Reposted fromorchis orchis viawiks wiks
12czerwca
Są marzenia, dla których warto coś zaryzykować. Uważam, że życie jest marzeniem.
— U. Steck
Reposted fromcorvax corvax viakingavonschabert kingavonschabert
12czerwca
6601 46a6 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
12czerwca
0285 3c28 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viagitana gitana
12czerwca
3665 ce8d 420
12czerwca
8116 26b8 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
12czerwca
1309 488f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
12czerwca
1409 1c14 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
12czerwca
Znów chodziłaś po mojej głowie gdy spałem. 
— 02:03
Reposted fromegzystencja egzystencja viaretro-girl retro-girl
12czerwca
1326 e672 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
12czerwca
1438 3169 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
12czerwca
1440 8508 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
12czerwca
5378 4ba9 420
Reposted fromspero spero viamadadream madadream
12czerwca
0870 a20f 420
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamadadream madadream
12czerwca
2102 1264 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl