Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

12czerwca
12czerwca
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
12czerwca
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted frominpassing inpassing viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka

July 15 2017

12czerwca
Jesteśmy zbudowani z przypadków. Z pozornie nieważnych zdarzeń, które wpływają potem na nasze życie.
— Zbigniew Hołdys dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamalajnaina malajnaina
12czerwca
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne
12czerwca
12czerwca
12czerwca
12czerwca
3164 5efa 420
Reposted fromgreens greens vialaparisienne laparisienne
12czerwca
3164 5efa 420
Reposted fromgreens greens vialaparisienne laparisienne
12czerwca
3164 5efa 420
Reposted fromgreens greens vialaparisienne laparisienne
12czerwca
3164 5efa 420
Reposted fromgreens greens vialaparisienne laparisienne
12czerwca
3164 5efa 420
Reposted fromgreens greens vialaparisienne laparisienne
12czerwca
3164 5efa 420
Reposted fromgreens greens vialaparisienne laparisienne
12czerwca
3164 5efa 420
Reposted fromgreens greens vialaparisienne laparisienne
12czerwca
3164 5efa 420
Reposted fromgreens greens vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl