Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

12czerwca
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaupinthesky upinthesky
12czerwca
3637 b5a0 420
12czerwca
2885 bf6b 420
Reposted fromhagis hagis viamalajnaina malajnaina
12czerwca
"When the soul lies down in that grass
the world is too full to talk about.” 
— ― Rumi
Reposted fromnazarena nazarena viamalajnaina malajnaina
12czerwca
6142 a723 420
Reposted fromhagis hagis viamalajnaina malajnaina
12czerwca
6140 f878 420
Reposted fromhagis hagis viamalajnaina malajnaina
12czerwca
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelyjulia lonelyjulia
12czerwca
12czerwca
12czerwca
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanitka banitka
12czerwca
3864 5bea 420
Reposted fromkarahippie karahippie viawiks wiks
8065 37f0 420

voquecity:

The less you care, the happier you’ll be

Reposted fromtosiaa tosiaa viawiks wiks
12czerwca
12czerwca
4052 0f70 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
12czerwca
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz

July 18 2017

12czerwca
8708 4628 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanecianow anecianow

July 17 2017

12czerwca
Witaj ściano świadku mojego nie sypiania świadku mojego nie jedzenia świadku mojego nie sprzątania świadku mojego nie modlenia się świadku mojego nie pisania świadku wszystkich moich niemożności a także świadku mojej niewiary Witaj ściano przyjaciółko w chorobie ty porażona wiecznym milczeniem ja porażona paraliżami woli Wybacz ściano że przeze mnie jesteś brudna i pusta bo pospadały z ciebie obrazy w które ubierałam cię z wielkim staraniem i radością a teraz nie jestem w stanie podnieść ich z podłogi aby ubrać cię w nie z powrotem Kocham cię ściano za twoją cierpliwość z jaką słuchasz mojego płaczu Kocham cię ściano za to że nie muszę bać się ciebie Kocham cię ściano za to że mówisz z szyderczym uśmiechem że jestem leniwa Kocham cię ściano za to że nie żądasz abym katując siebie pomalowała cię na żółty kolor radości który i tak przecież zobaczę na czarno Błogosławię cię ściano gdyż wiem że jedynie ty będziesz wierną towarzyszką mojej śmierci
— Małgorzata Hillar
12czerwca
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viapodprzykrywka podprzykrywka
12czerwca
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabanitka banitka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl