Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

12czerwca
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
12czerwca
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne
5661 6b99 420
Reposted fromamatore amatore vialaparisienne laparisienne
8616 5600 420
12czerwca
8675 584a 420

melisica:

Tracey Emin

Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
12czerwca
1139 421e 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
12czerwca
A może leżę i umieram bo chcę cię usłyszeć?
Ale codzienność to nie pierdolony koncert życzeń
— Co jest ze mną? - Quebonafide
12czerwca
12czerwca
12czerwca
4365 82c3 420
Reposted fromSsomething Ssomething viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
8104 f0c6 420
i pomyśleć, że całe 97% społeczeństwa ma tak samo jak ja...
12czerwca

"Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii."

Stanisław Kowalewski "Czary i oczarowania"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaretro-girl retro-girl
12czerwca
2968 eb53 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
12czerwca
3675 f135 420
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
Taką wodą być, co otuli Ciebie całą... Uwolni ciało, zmyje resztki parszywego dnia...
— Happysad
Reposted frommalazpala malazpala viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
4277 f6ac 420
Reposted fromfungi fungi viakapitandziwny kapitandziwny
12czerwca
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viagdziejestola gdziejestola
12czerwca
Przyjaźń - według mojej definicji - zasadza się na dwóch rzeczach. (...) Szacunku i zaufaniu. Oba czynniki są niezbędne. I muszą działać w obie strony. Można do kogoś żywić głęboki szacunek, ale bez zaufania przyjaźń się rozpada.
— "Mężczyźni którzy nienawidzą kobiet"
Reposted fromKazeKashi KazeKashi viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl